کمپرسور


محصولات دیگر :


کلمات کلیدی :  

کمپرسور پیستونی (Piston compressors ) ،کمپرسور سانتریفیوژ  (Centrifugal compressor ) ،  کمپرسور دورانی اسکرو(Rotary Screw Compressors)


شرکت ایمن پترو پرگاس IPP تامین کننده تجهیزات نفت ، گاز و پتروشیمی