عملگر هیدرولیک


    محصولات دیگر :


کلمات کلیدی :  

 عملگر هیدرولیک  (Actuator) : جک هیدرولیکی  (Hydro Jack) ،  هیدروموتور پره ای  (Hydro blade) ،  هیدروموتور دنده ای  (Hydro Gear) ،جک یا سیلندر هیدرولیک    (Jack or hydraulic cylinder)  ،  هیدروموتور پیستونی شعاعی   (Hydro-piston radial) ، هیدروموتور پیستونی محوری  (Hydro-piston axial)


شرکت ایمن پترو پرگاس IPP تامین کننده تجهیزات نفت ، گاز و پتروشیمی