مشخصات فنی :

دیگر محصولات هیدرولیک :

 اتصالات (Fitting)  ، پمپ هیدرولیک (Hydraulic pump) ، شیرآلات (valves) : شیر هیدرولیک (Hydraulic valve) ،  شیر کنترل جریان (Flow control valve) ،  شیر کنترل فشار (Pressure control valve) ،  شیر کنترل جهت  (Directional control valve) ، شیر پروپشنال کنترل فشار (Prvpshnal pressure control valve)   ،  شیر پروپشنال کنترل جریان   (Flow control valve Prvpshnal) ،  شیر پروپشنال کنترل جهت  (Prvpshnal directional control valve) ،  شیر مدولار  (Modular Valve) ،  شیر سروو (Servo valve) ، عملگر هیدرولیک (Actuator) : جک هیدرولیکی  (Hydro Jack) ،  هیدروموتور پره ای  (Hydro blade) ،  هیدروموتور دنده ای  (Hydro Gear) ،جک یا سیلندر هیدرولیک    (Jack or hydraulic cylinder)  ،  هیدروموتور پیستونی شعاعی   (Hydro-piston radial) ، هیدروموتور پیستونی محوری  (Hydro-piston axial)

شرکت ایمن پترو پرگاس IPP تامین کننده تجهیزات نفت ، گاز و پتروشیمی