مشخصات فنی :

دیگر محصولات ابزار دقیق :

دما (Temperature)ترمومتر (Thermometer)، ترانسميتر دما (Temperature Transmitter) ، ترموول (Thermowell)،  ثبت دما (Recording temperature) ، سوئيچ دما  ( Temperature switches) ،  كاليبراسيون دما (Temperature Calibration)  فشار (Pressure): پرشر سوئيچ (Pressure switch) ، فشار سنج(پرشر گيج) (Pressure gauge )، پرشر ترانسميتر (Pressure Transmitter كاليبراسيون (Calibration)  جریان (Flow)ترمومتر  (Thermometers)، فشارسنج  (Pressure gauges)،  فلومتر (Flow meter) ،  فلو  ترانسميتر (Flow transmitter) ،  فلو سوئيچ کنترل و نمایش دهنده پنوماتیکی(Flow switch)  سطح (Level) : لول ترانسميتر  (level Transmitter) ، لول سوئیچ  (Level Switche)

شرکت ایمن پترو پرگاس IPP تامین کننده تجهیزات نفت ، گاز و پتروشیمی