دما
    محصولات دیگر :


کلمات کلیدی :  دما (Temperature): ترمومتر (Thermometer)، ترانسميتر دما (Temperature Transmitter) ، ترموول (Thermowell)،  ثبت دما (Recording temperature) ، سوئيچ دما  ( Temperature switches) ،  كاليبراسيون دما (Temperature Calibration)


شرکت ایمن پترو پرگاس IPP تامین کننده تجهیزات نفت ، گاز و پتروشیمی