جریان


محصولات دیگر :


کلمات کلیدی :  جریان (Flow)ترمومتر  (Thermometers)، فشارسنج  (Pressure gauges)،  فلومتر (Flow meter) ،  فلو  ترانسميتر (Flow transmitter) ،  فلو سوئيچ کنترل و نمایش دهنده پنوماتیکی(Flow switch)


شرکت ایمن پترو پرگاس IPP تامین کننده تجهیزات نفت ، گاز و پتروشیمی